เพลงประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์* ชมพูดูเด่นพราวตา เสริมสง่าสงขลานครินทร์
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อแผ่นดิน แดนทักษิณเรืองรองเพื่อผองประชา

สืบศรีสถาบันงามระบือนาม เลิศอุดมศึกษา
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ทางพัฒนา ก้าวไปข้างหน้าเจริญไกล

เชิดชูสถาบันอุตสาหะ สามัคคีคุณธรรมนำใจ
มุ่งมั่นสรรค์สร้างแต่ความดี เพื่อนำไปสู่อุดมการณ์

ชมพูเรืองรองผ่องพรรณ สร้างสรรค์ประชาสุขศานต์
มวลพลังปัญญาโชติชัชวาล ใจประสานใจคู่แผ่นดินทอง

* ซ้ำ ทั้งเพลง (ตอนจบแผ่นดินทองเสียงสูง)

Download

ประวัติเพลงคณะ

เพลงประจำคณะ โดยความคิดของอาจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก ที่ต้องการให้สถาบันได้มีเพลงประจำคณะเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะ คุณสมศักดิ์ สุดจันทร์ได้ติดต่อให้ อาจารย์ปกรณ์ เนตรเชาวลิต เป็นผู้แต่งเนื้อเพลง โดยให้ ผศ. ประภาศ ขวัญประดับ อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้ช่วยแต่งคำร้องและทำนอง พร้อมทั้งอัดเสียงโดยใช้คณะนักร้องจากมหาวิทยาลัยเช่นกัน ในสมัยนั้นเป็นการอัดเสียงในระบบเทปเสียง และในปัจจุบัน คุณไชยรัตน์ ศรีประสม ได้แปลงมาเป็นไฟล์เสียงในระบบดิจิตอล ปัจจุบันทุกครั้งที่มีกิจกรรม ประชุมเชียร์ หรืองานฉลองบัณฑิต ก็จะได้ยินเพลงนี้ และสำหรับศิษย์เก่าเมื่อได้ร่วมกิจกรรมก็จะหวนถึงอดีตของคณะอุตสาหกรรมเช่นกัน

เมื่อประมาณปี 2555 คุณครูพรชัย ศรีไพบูลย์ ได้มีดำริที่จะปรับปรุงเพลงคณะให้อยู่บนสื่อสมัยใหม่ มีความคมชัดของเสียงที่ดีขึ้น และได้ขอแรง คุณณรงค์ชัย โภคา ศิษย์เก่ารุ่น 10  ให้ช่วยเรียบเรียงดนตรีขึ้นมาใหม่  จนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 คุณณรงค์ชัย ได้เรียบเรียงเสียงดนตรีเสร็จ ทางคุณครูพรชัย ได้จัดเตรียมน้องๆ จากคณะเพื่ออัดเสียงที่สถานีวิทยุ ม.อ. 88 MHz แต่ด้วยคุณภาพ และ เทคนิคการอัดประกอบกับอยู่ห่างไกลกันทางคุณณรงค์ชัย จึงจัดหาเสียงร้องจากคนใกล้ตัวมาอัดเพื่อให้เสร็จทันวันงาน 36ปี อ.ก. ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ซึ่ง เพลงรุ่นก่อนวันงานคุณณรงค์ชัยได้เผยแพร่เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2556

เพลงคณะรุ่นต่างๆ

รุ่นดั้งเดิมที่แปลงจากเทปเป็นดิจิตอล
เรียบเรียงดนตรีใหม่ เผยแพร่เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2555
เสียงดนตรีใหม่ และ เสียงร้องใหม่ เผยแพร่เมื่อ 30 พฤษภาคม 2556