ตรวจสอบสมาชิก

ให้กรอกรหัสนักศึกษาในช่อง ถ้ามีการลงทะเบียนแล้วจะมีรายการขึ้นมา ท่านสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลโดยการเลือกที่รหัสนักศึกษาของท่าน แล้วใช้ รหัสนักศึกษา และ อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในการ login